Saksi Mahkota Dalam Pengertian Serta Istilah

Barang kali diantara kita pernah mendengar istilah Saksi Mahkota, namun apakah kita mengetahui artinya ? Nah untuk itu kami faktor hukum akan sedikit membahas tentang apa itu saksi mahkota. Silahkan teman- teman pembaca menyimaknya.

Sebenarnya istilah ’saksi mahkota’ tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai ’saksi mahkota’ (kroon getuide). Namun ada dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik.

Yang dimaksud ”saksi mahkota” didefinisikan adalah ;”saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa. Hal tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan, saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan.